Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) οργάνωσε διημερίδα διαλόγου και εργασίας στην οποία προσκάλεσε τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων Ε.Κ. «Αθηνά», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, EAA, EIE, EKETA, ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Ε.Ι. Παστέρ, ΙΤΕ, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, τα οποία εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, στις 18-19 Ιουνίου 2018, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Τη διημερίδα άνοιξαν και παρακολούθησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής κ. Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ. Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος & Γεν. Δ/ντής Ε.Κ. Αθηνά, Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, Δ/ντής & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης, ΕΚΕΤΑ, Καθ. Νικόλαος Δεμερτζής, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΚΕ, Δρ. Β. Λυκούσης, Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, Καθ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ, Καθ. Δημήτριος Πλεξουσάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ και Καθ. Γιώργος Κόλλιας, Πρόεδρος και Διευθυντής ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.

Τη συνάντηση συντόνισαν ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ Καθ. κ. Ν. Χατζηχρηστίδης και ο Αντιπρόεδρος Καθ. κ. Χ. Σαββάκης. Τις στρογγυλές τράπεζες συντόνισαν οι Καθηγητές κ.κ. Σ. Κατσανέβας, Ε. Φλωράτος, Χ. Σαββάκης και ο Δρ. Η. Χοτζόπουλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντές/τριες των επιμέρους Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων, μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ), στελέχη του ΕΛΙΔΕΚ, η Πρόεδρος της ΕΕΕ και οι Πρόεδροι ΠΟΣΕΕΙΙΔ και ΠΟΕΕΚ-Ι, καθώς και τα μέλη του ΕΣΕΚ.

 

Σχετικά αρχεία:

Athena

DEMOKRITOS_

ESEK_PRESENTATION_2018

EIE

EKETA

EKKE

FLEMIΝG

ESEK June 2018

KYPRIANIDOU_18 06 2018 ESEK

ΑΝΥΠ_ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΕΚ 18_19 6 2018_

Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΘΗΓ. Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΣΕΚ)

ΕΛΚΕΘΕ_ESEK 2018

ΙΤΕ

Αστεροσκοπείο Αθηνών

Για φωτογραφικό υλικό δείτε εδώ

Δείτε το Δελτίο Τύπου.