Η συγκρότηση των ΤΕΣ, αναρτήθηκε χτες 9 Νοεμβρίου 2020 στην εφημερίδα της Κηβερνήσεως (ΦΕΚ).  Στο φύλλο συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών σε κάθε ΤΕΣ καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ΤΕΣ (ανά ομάδα ΤΕΣ).

Ολόκληρο το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.