Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η Εναρκτήρια Τηλεδιάσκεψη του ΕΣΕΤΕΚ στις 17 Ιουνίου 2020 στις 17:00-18:30.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα, σχετικά με τους στόχους και το μέχρι σήμερα έργο του ΕΣΕΤΕΚ. Η δημιουργία ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε οι παρεμβάσεις του ΕΣΕΤΕΚ να απαντούν σε ανάγκες και σε θέματα της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, όπως και των πολιτών της χώρας μας στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Τα θέματα της Τηλεδιάσκεψης τα οποία παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ Καθηγ Εμμ. Δερμιτζάκης καθώς και τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ ήταν:

1. Ο Ρόλος ΕΣΕΤΕΚ – Σύντομη παρουσίαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)

2. Ο Ρόλος και σύνθεση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)

3. Οι Πρωτοβουλίες και προτεραιότητες του ΕΣΕΤΕΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

4. Ερωτήσεις-Συζήτηση

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριος Χ. Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Αθ. Κυριαζής.

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα ήταν η δημιουργία ενός διακριτού ΤΕΣ για το Περιβάλλον και την Ενέργεια με αποτέλεσμα να εισηγηθεί το ΕΣΕΤΕΚ την δημιουργία ενός ακόμη ΤΕΣ με τίτλο: Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα.