Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Άννα Ρούσσου
Μέλος