, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αραποστάθης Ευστάθιος
Μέλος