Κοινωνικός Επιστήμονας & Οικονομολόγος
Αριστείδης – Θωμάς Δοξιάδης
Αντιπρόεδρος

BIO pending