Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών και Αναπλ. Διευθύντρια ΕΚΕΤΑ
Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Μέλος