Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μποΐλέ Μαρία
Μέλος