Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χαράλαμπος Σαββάκης
Αντιπρόεδρος