Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χαρμανδάρης Βασίλειος