Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός
Χρήστος Ζερεφός
Αντιπρόεδρος