Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ), Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
Δαλαμάγκας Θεόδωρος
Μέλος