Διευθυντής Ερευνών και Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Υπολογιστικής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ
Δάρας Πέτρος
Μέλος