Καθηγητής Χημικής Μηχανικής
Δώρος Θεοδώρου
Μέλος

O Δώρος Θεοδώρου είναι Καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Είναι διπλωματούχος του ΕΜΠ (1982) και κάτοχος μεταπτυχιακού (1983) και διδακτορικού διπλώματος (1985) από το MIT. Έχει υπηρετήσει ως καθηγητής στα πανεπιστήμια Καλιφόρνιας στο Berkeley (1986-1995) και Πατρών (1991-2002) και συνεργασθεί με το Lawrence Berkeley Laboratory, το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων μεθόδων μαθηματικής προτυποποίησης και υπολογιστικής προσομοίωσης σε πολλαπλές κλίμακες μήκους και χρόνου για την κατανόηση και πρόρρηση των ιδιοτήτων υλικών, ξεκινώντας από τη δομή τους σε ατομικό επίπεδο. Έχει εκλεγεί μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (2015) και λάβει τα βραβεία Μποδοσάκη (1996), John M. Prausnitz AIChE Institute Lecture (2016), European Materials Medal (2017) και DSM Life Time Achievement Award in Materials Sciences (2018). Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ (1995-2004), ήταν μέλος του ΕΣΕΤ (2010-2013) και συμμετέχει στις θεματικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (2015-).

http://comse.chemeng.ntua.gr