Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (EURASC)
Εμμανουήλ Φλωράτος
Μέλος