Δ/ντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ευάγγελος Μπεκιάρης
Μέλος

Ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, είναι Ερευνητής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2001 και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου από το 2016. Από το 1992 ως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 105 Ερευνητικά έργα, στα 42 από τα οποία σε ρόλο Συντονιστή της Κοινοπραξίας.
Είναι μέλος του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία «Καθαρές και Ευφυείς Πόλεις» του Προγράμματος Horizon Europe (HE) από το 2020 και στην Επιτροπή Μεταφορών του Προγράμματος H2020 από το 2014, ενώ είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ερευνητικών Κέντρων στο χώρο των Μεταφορών (ECTRI) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα Σιδηροδρομικών Μεταφορών (EURNEX) από το 2019. Στο παρελθόν υπήρξε Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών FERSI (Οδικής Ασφάλειας) και HUMANIST (Εργονομίας στις Μεταφορές).