Διευθύντρια του τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων, European Dynamics A.E.
Γαρμπή Αναστασία
Μέλος