Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών, Κοσμήτορας Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας, μέλος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας
Γεώργιος Σαλάχας
Μέλος