Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ, εκπρόσωπος του παραγωγικού επιχειρηματικού χώρου
Ηλίας Χοντζόπουλος
Μέλος