Επίτιμος Καθηγητής στην Ecole Normale Superieure, Παρίσι
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μέλος