--
Ιωάννης Ταλιανίδης
Μέλος

Ο Ιωάννης Ταλιανίδης αποφοίτησε το 1981 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου απέκτησε το διδακτορικό του στον Τομέα της Βιολογίας. Από το 1985 έως το 1987, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard στη Βοστώνη. Συνέχισε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Berkeley έως το 1990, οπότε και εκλέχτηκε Ερευνητής (Group Leader) στο IMBB-ITE στην Ελλάδα. Από το 2007 έως το 2016 διατέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο Ε.ΚΕ.ΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμινγκ” στη Βάρη. Στα τέλη του 2016 επέστρεψε στο IMBB-FORTH. To 2017 εκλέχτηκε διευθυντής του Ινστιτούτου.
Ο I. Ταλιανίδης είναι εκλεγμένο μέλος του EMBO (2004), της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europaea) (2013) και της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας (Hungarian Academy of Sciences) (2013). Το 2017 του απονεμήθηκε η θέση AXA-Chair in Epigenetics. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από 9 εθνικά και 25 διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά (EU), προγράμματα. Είναι κάτοχος ERC Advanced Investigator Award (2012) και συντονιστής 9 ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς ηπατικής γονιδιακής έκφρασης, στην οργάνωση της χρωματίνης και στη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής σε γονίδια που εμπλέκονται στη ρύθμιση της ανάπτυξης του ήπατος, στα ηπατικά μεταβολικά μονοπάτια και στην ηπατοκαρκινογένεση.

https://www.imbb.forth.gr/en/research-en/gene-regulation-epigenetics/item/3160-iannis-talianidis