Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης και Συν-ιδρυτής της «The Aquaculture Health Company», Κρήτη
Καλατζής Παναγιώτης
Μέλος