Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Χημείας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Chemical and Biopharmaceutical Laboratories of Patras (CBL SA), εκπρόσωπος του παραγωγι
Κλεομένης Μπάρλος
Μέλος