Αναπληρωτής Καθηγητής του Tμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κόκοτος Χριστόφορος