Καθηγητής Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Μέλος