Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μακρόπουλος
Μέλος