Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυεπιστημονικής Μεταπτυχιακής Μηχανικής, Northeastern College of Engineering, ΗΠΑ
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος