Καθηγήτρια Δρ. Μαθηματικών, Διευθύντρια Τομέα Μαθηματικών και Διευθύντρια ΔΠΜΣ “Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία”
Λαμπροπούλου Σοφία
Αντιπρόεδρος