Ακαδημαϊκός ερευνητής και Διευθυντής του Τμήματος Ατομικής και Μοριακής Φυσικής Ακτινοβολιών (Radiation Physics) και κατέχει ως τακτικό μέλος την Έδρα Πειραματικής Φυσικής της Ακαδημίας Αθηνών
Λουκάς Χριστοφόρου
Μέλος