Καθηγήτρια στην Διατροφή του Ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Καψοκεφάλου
Μέλος