Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολής Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah University of Science and Technology, KAUST
Νικόλαος Χατζηχρηστίδης
Πρόεδρος