Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Paris-Sud, Γαλλία
Νικόλαος Σπυράτος
Μέλος