Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Καθηγητής Πληροφορικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Παπαδιάς Κωνσταντίνος
Μέλος