Διευθυντής του Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ELPEN
Παπαλόης Απόστολος
Μέλος