Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Mentor της νεοφυούς επιχείρησης SEEMS IKE, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Πέτρος Σουκουλιάς
Μέλος