Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Αντιπρόεδρος ΙΤΕ και Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πλεξουσάκης Δημήτριος
Πρόεδρος