Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Μέλος