Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Σαρτζετάκης Στυλιανός
Μέλος