Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Iδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Θεοδωρίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος