Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτισμού και Δημ. Βιομηχανιών, Ε.Κ. «Αθηνά»
Τσιαφάκη Δέσποινα
Μέλος