Συντάκτρια και συντονίστρια του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος «Ελληνικός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Ξεπαπαδάκου Σταυρούλα
Μέλος