Το ΕΣΕΤ κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του την 9/10/14 συζήτησε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να περικόψει το ποσό των 10 εκ. ευρώ από
ερευνητικά έργα ενταγμένα στις Δράσεις του ΕΣΠΑ Αριστεία Ι και ΙΙ, ERC και Θαλής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου .