Αγροτεχνολογίας & Διατροφής

Πρόεδρος
Κουρέτας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Φουντουλάκη Ελένη
Μέλος
Καλατζής Παναγιώτης
Μέλος
Μπακόπουλος Βασίλειος
Μέλος
Νούτσος Χρήστος
Μέλος
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Μέλος
Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης
Μέλος
Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη
Μέλος
Αγγελάκης Εμμανουήλ
Μέλος
Γεωργιάδης Παύλος
Μέλος
Ραντόπουλος Δημήτριος
Μέλος
Μπαντάς Σωτήρης
Μέλος
Λαδικός Δημήτριος
Μέλος
Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος
Μέλος
Κουτελιδάκης Αντώνιος
Μέλος
Κονίδης Αλέξιος
Μέλος
Μαλαμάκης Απόστολος
Μέλος
Γκομόζιας Δημήτριος
Μέλος
Μπαρτζάνας Θωμάς
Μέλος
Κίντζιος Σπυρίδων

Νέα και Δράσεις

April 08, 2024
Ορισμός μελών του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (Τ.Ε.Σ.) Βιοεπιστημών και Ιατρικής
January 25, 2024
Εκδήλωση για την Έρευνα στην Ελλάδα υπό την Αιγίδα του ΕΣΕΤΕΚ – Δελτίο Τύπου
January 22, 2024
Εκδήλωση του ΕΣΕΤΕΚ με θέμα «Για έναν ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»