Αγροτεχνολογίας & Διατροφής

Πρόεδρος
Κουρέτας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Φουντουλάκη Ελένη
Μέλος
Καλατζής Παναγιώτης
Μέλος
Μπακόπουλος Βασίλειος
Μέλος
Νούτσος Χρήστος
Μέλος
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Μέλος
Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης
Μέλος
Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη
Μέλος
Αγγελάκης Εμμανουήλ
Μέλος
Γεωργιάδης Παύλος
Μέλος
Ραντόπουλος Δημήτριος
Μέλος
Μπαντάς Σωτήρης
Μέλος
Λαδικός Δημήτριος
Μέλος
Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος
Μέλος
Κουτελιδάκης Αντώνιος
Μέλος
Κονίδης Αλέξιος
Μέλος
Μαλαμάκης Απόστολος
Μέλος
Γκομόζιας Δημήτριος
Μέλος
Μπαρτζάνας Θωμάς
Μέλος
Κίντζιος Σπυρίδων

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)