Αγροτεχνολογίας & Διατροφής

Πρόεδρος
Κουρέτας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Φουντουλάκη Ελένη
Μέλος
Καλατζής Παναγιώτης
Μέλος
Μπακόπουλος Βασίλειος
Μέλος
Νούτσος Χρήστος
Μέλος
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Μέλος
Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης
Μέλος
Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη
Μέλος
Αγγελάκης Εμμανουήλ
Μέλος
Γεωργιάδης Παύλος
Μέλος
Ραντόπουλος Δημήτριος
Μέλος
Μπαντάς Σωτήρης
Μέλος
Λαδικός Δημήτριος
Μέλος
Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος
Μέλος
Κουτελιδάκης Αντώνιος
Μέλος
Κονίδης Αλέξιος
Μέλος
Μαλαμάκης Απόστολος
Μέλος
Γκομόζιας Δημήτριος
Μέλος
Μπαρτζάνας Θωμάς
Μέλος
Κίντζιος Σπυρίδων

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)