Αγροτεχνολογίας & Διατροφής

Πρόεδρος
Κουρέτας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Φουντουλάκη Ελένη
Μέλος
Καλατζής Παναγιώτης
Μέλος
Μπακόπουλος Βασίλειος
Μέλος
Νούτσος Χρήστος
Μέλος
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Μέλος
Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης
Μέλος
Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη
Μέλος
Αγγελάκης Εμμανουήλ
Μέλος
Γεωργιάδης Παύλος
Μέλος
Ραντόπουλος Δημήτριος
Μέλος
Μπαντάς Σωτήρης
Μέλος
Λαδικός Δημήτριος
Μέλος
Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος
Μέλος
Κουτελιδάκης Αντώνιος
Μέλος
Κονίδης Αλέξιος
Μέλος
Μαλαμάκης Απόστολος
Μέλος
Γκομόζιας Δημήτριος
Μέλος
Μπαρτζάνας Θωμάς
Μέλος
Κίντζιος Σπυρίδων

Νέα και Δράσεις

June 27, 2022
Απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής (2021)
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού (2021)