Επιστημών Μηχανικού

Πρόεδρος
Πατρικαλάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Αναστασιάδης Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Μέλος
Κακαράς Εμμανουήλ
Μέλος
Ματίκας Θεόδωρος
Μέλος
Κόρδας Γεώργιος
Μέλος
Παπαδιάς Κωνσταντίνος
Μέλος
Βλαχογιάννη Ελένη
Μέλος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Μέλος
Κλάδης Αναστάσιος
Μέλος
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Μέλος
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Μέλος
Αγγελάκης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)