Επιστημών Μηχανικού

Πρόεδρος
Πατρικαλάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Αναστασιάδης Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Μέλος
Κακαράς Εμμανουήλ
Μέλος
Ματίκας Θεόδωρος
Μέλος
Κόρδας Γεώργιος
Μέλος
Παπαδιάς Κωνσταντίνος
Μέλος
Βλαχογιάννη Ελένη
Μέλος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Μέλος
Κλάδης Αναστάσιος
Μέλος
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Μέλος
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Μέλος
Αγγελάκης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)