Επιστημών Μηχανικού

Πρόεδρος
Πατρικαλάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Αναστασιάδης Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Μέλος
Κακαράς Εμμανουήλ
Μέλος
Ματίκας Θεόδωρος
Μέλος
Κόρδας Γεώργιος
Μέλος
Παπαδιάς Κωνσταντίνος
Μέλος
Βλαχογιάννη Ελένη
Μέλος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Μέλος
Κλάδης Αναστάσιος
Μέλος
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Μέλος
Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Μέλος
Αγγελάκης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

June 27, 2022
Απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής (2021)
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού (2021)