Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρόεδρος
Πλειώνης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος
Καλδέλλης Ιωάννης
Μέλος
Κιαρτζής Σπυρίδων
Μέλος
Ρεπούλιας Φιλοκτήμων
Μέλος
Βαμβακάς Αθανάσιος
Μέλος
Μαρινόπουλος Αντώνιος
Μέλος
Κουτσομητοπούλου Αναστασία
Μέλος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Μέλος
Παναγάκος Γρηγόριος
Μέλος
Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Μέλος
Δήμας Αθανάσιος
Μέλος
Μποΐλέ Μαρία
Μέλος
Αγάθος Σπυρίδων
Μέλος
Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος
Μέλος
Γιάνναρης Κωνσταντίνος
Μέλος
Γυπάκης Αντώνιος
Μέλος
Γαβανάς Νικόλαος
Μέλος
Ουλής Ρούσης Αναστάσιος
Μέλος
Πάνου Μαρία
Μέλος
Ντεμιάν Ηλίας
Μέλος
Γιούτσος Αναστάσιος

Νέα και Δράσεις

June 27, 2022
Απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής (2021)
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού (2021)