Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρόεδρος
Πλειώνης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος
Καλδέλλης Ιωάννης
Μέλος
Κιαρτζής Σπυρίδων
Μέλος
Ρεπούλιας Φιλοκτήμων
Μέλος
Βαμβακάς Αθανάσιος
Μέλος
Μαρινόπουλος Αντώνιος
Μέλος
Κουτσομητοπούλου Αναστασία
Μέλος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Μέλος
Παναγάκος Γρηγόριος
Μέλος
Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Μέλος
Δήμας Αθανάσιος
Μέλος
Μποΐλέ Μαρία
Μέλος
Αγάθος Σπυρίδων
Μέλος
Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος
Μέλος
Γιάνναρης Κωνσταντίνος
Μέλος
Γυπάκης Αντώνιος
Μέλος
Γαβανάς Νικόλαος
Μέλος
Ουλής Ρούσης Αναστάσιος
Μέλος
Πάνου Μαρία
Μέλος
Ντεμιάν Ηλίας
Μέλος
Γιούτσος Αναστάσιος

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)