Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Βιώσιμης Κινητικότητας

Πρόεδρος
Πλειώνης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος
Καλδέλλης Ιωάννης
Μέλος
Κιαρτζής Σπυρίδων
Μέλος
Ρεπούλιας Φιλοκτήμων
Μέλος
Βαμβακάς Αθανάσιος
Μέλος
Μαρινόπουλος Αντώνιος
Μέλος
Κουτσομητοπούλου Αναστασία
Μέλος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Μέλος
Παναγάκος Γρηγόριος
Μέλος
Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Μέλος
Δήμας Αθανάσιος
Μέλος
Μποΐλέ Μαρία
Μέλος
Αγάθος Σπυρίδων
Μέλος
Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος
Μέλος
Γιάνναρης Κωνσταντίνος
Μέλος
Γυπάκης Αντώνιος
Μέλος
Γαβανάς Νικόλαος
Μέλος
Ουλής Ρούσης Αναστάσιος
Μέλος
Πάνου Μαρία
Μέλος
Ντεμιάν Ηλίας
Μέλος
Γιούτσος Αναστάσιος

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)