Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Θανασάς
Μέλος
Μανόλης Γαλενιανός
Μέλος
Ελεάνα Γιαλούρη
Μέλος
Ανδρέας Γκόφας
Μέλος
Χρήστος Καμπόλης
Μέλος
Παυλίνα Καραναστάση
Μέλος
Δημήτρης Μπάλλας
Μέλος
Παναγής Παναγιωτόπουλος
Μέλος
Λίνα Παπαδοπούλου
Μέλος
Μίλτος Πεχλιβάνος
Μέλος
Λαμπρινή Ρόρη
Μέλος
Γιώργος Σταμέλος
Μέλος
Γαζή Φωτεινή
Μέλος
Λιανέρη Αλεξάνδρα

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)