Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Θανασάς
Μέλος
Μανόλης Γαλενιανός
Μέλος
Ελεάνα Γιαλούρη
Μέλος
Ανδρέας Γκόφας
Μέλος
Χρήστος Καμπόλης
Μέλος
Παυλίνα Καραναστάση
Μέλος
Δημήτρης Μπάλλας
Μέλος
Παναγής Παναγιωτόπουλος
Μέλος
Λίνα Παπαδοπούλου
Μέλος
Μίλτος Πεχλιβάνος
Μέλος
Λαμπρινή Ρόρη
Μέλος
Γιώργος Σταμέλος
Μέλος
Γαζή Φωτεινή
Μέλος
Λιανέρη Αλεξάνδρα

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)