Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πρόεδρος
Πραματάρη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος
Παπαδερός Αλέξανδρος
Μέλος
Αϊβάτογλου Δημήτριος
Μέλος
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Μέλος
Βελένης Δημήτριος
Μέλος
Κουζέλης Δημήτριος
Μέλος
Πισσαδάκης Σταύρος
Μέλος
Τζάννες Μιχαήλ
Μέλος
Τσακανίκας Άγγελος
Μέλος
Τσακίρη Σοφία
Μέλος
Οικονομίδου Αθηνά
Μέλος
Ορφανού Ιφιγένεια
Μέλος
Αραποστάθης Ευστάθιος
Μέλος
Βαρδαξόγλου Γεώργιος
Μέλος
Λουμάνης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)