Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πρόεδρος
Πραματάρη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος
Παπαδερός Αλέξανδρος
Μέλος
Αϊβάτογλου Δημήτριος
Μέλος
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Μέλος
Βελένης Δημήτριος
Μέλος
Κουζέλης Δημήτριος
Μέλος
Πισσαδάκης Σταύρος
Μέλος
Τζάννες Μιχαήλ
Μέλος
Τσακανίκας Άγγελος
Μέλος
Τσακίρη Σοφία
Μέλος
Οικονομίδου Αθηνά
Μέλος
Ορφανού Ιφιγένεια
Μέλος
Αραποστάθης Ευστάθιος
Μέλος
Βαρδαξόγλου Γεώργιος
Μέλος
Λουμάνης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)