Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πρόεδρος
Πραματάρη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος
Παπαδερός Αλέξανδρος
Μέλος
Αϊβάτογλου Δημήτριος
Μέλος
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Μέλος
Βελένης Δημήτριος
Μέλος
Κουζέλης Δημήτριος
Μέλος
Πισσαδάκης Σταύρος
Μέλος
Τζάννες Μιχαήλ
Μέλος
Τσακανίκας Άγγελος
Μέλος
Τσακίρη Σοφία
Μέλος
Οικονομίδου Αθηνά
Μέλος
Ορφανού Ιφιγένεια
Μέλος
Αραποστάθης Ευστάθιος
Μέλος
Βαρδαξόγλου Γεώργιος
Μέλος
Λουμάνης Δημήτριος

Νέα και Δράσεις

June 27, 2022
Απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής (2021)
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού (2021)