Εκδόθηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 115064-2/11/2020 απόφασης με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (Τ.Ε.Σ.)»

Δείτε τις τροποποιήσεις στο αντίστοιχο ΦΕΚ .