Κύριος Ερευνητής, Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, Γαλλία
Aggelakis Emmanouil
Μέλος