Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Iνστ. Hλεκτρονικής Δομής και Laser, ΙΤΕ
Anastasiadis Spyridon
Αντιπρόεδρος